REGULAMIN

Niniejszym Regulamin okre┼Ťla zasady zakupów w sklepie internetowym Tea&Tea.

 

Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy Tea&Tea (zwany dalej Sklepem), dzia┼éaj─ůcy pod adresem internetowym www.teatea.pl, jest prowadzony przez firm─Ö Tea&Tea Ewa Skusiewicz z siedzib─ů w (02-940) Warszawie, ul. ┼Üw. Bonifacego 92 lok. 13, REGON: 002027629, NIP: 125-001-33-17.

 

2. Sklep prowadzi sprzeda┼╝ towarów za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.teatea.pl.

 

Warunki z┼éo┼╝enia zamówienia

 

3. Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) jest osoba fizyczna lub prawa, która z┼éo┼╝y┼éa zamówienie na towary, których sprzeda┼╝ prowadzi Sklep, za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.teatea.pl. Kontakt Klienta ze Sklepem odbywa si─Ö pod adresem (02-940) Warszawa, ul. ┼Üw. Bonifacego 92 lok. 13, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 858 22 09 lub drog─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej: sklep@teatea.pl

 

4. Warunkiem z┼éo┼╝enia zamówienia i przyj─Öcia go do realizacji jest wype┼énienie formularza, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy firmy Klienta, adresu oraz numeru telefonu, jak równie┼╝ zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

5. Z┼éo┼╝enie zamówienia za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.teatea.pl jest mo┼╝liwe pod warunkiem spe┼éniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, nast─Öpuj─ůcych, minimalnych wymaga┼ä technicznych:

 

a)      system operacyjny: Windows lub Linux (z konsol─ů graficzn─ů) lub Mac OS,

 

b)      procesor: 1 GHz,

 

c)      RAM: 1 GB pami─Öci RAM,

 

d)     dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

 

e)      karta graficzna: 256 MB pami─Öci obs┼éuguj─ůca rozdzielczo┼Ť─ç 1024x768,

 

f)       sterowanie: klawiatura, mysz,

 

g)      opcjonalnie: s┼éuchawki,

 

h)      ┼é─ůcze internetowe o przepustowo┼Ťci minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

 

i)        przegl─ůdarka internetowa z obs┼éug─ů Java Script: IE (min. wersja 7) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

 

6. Wys┼éane przez Sklep potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia.

 

Ceny

 

7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu s─ů cenami brutto i zawieraj─ů podatek VAT. Ceny s─ů podane w polskich z┼éotych (PLN).

 

8. Podana przy ka┼╝dym towarze cena jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia przez Klienta.

 

9. Warto┼Ť─ç zamówienia obejmuje, poza cen─ů towaru, tak┼╝e kwot─Ö odpowiadaj─ůc─ů wybranemu przez Klienta sposobowi przesy┼éki i p┼éatno┼Ťci, okre┼Ťlonemu w dziale „Dostawa i koszty przesy┼éki” w tabeli op┼éat.

 

10. Do ka┼╝dego zamówienia Sklep wystawia paragon, a tak┼╝e – na ┼╝yczenie Klienta – faktur─Ö VAT. Paragon lub wystawiona na ┼╝yczenie Klienta faktura VAT s─ů dostarczane Klientowi w przesy┼éce zawieraj─ůcej zamówione towary.

 

Cofni─Öcie lub zmiana zamówienia

 

11. Klient mo┼╝e cofn─ů─ç lub zmieni─ç z┼éo┼╝one zamówienie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci do momentu wys┼éania przez Sklep przesy┼éki zawieraj─ůcej zamówione towary. W powy┼╝szym celu Klient powinien skontaktowa─ç si─Ö z obs┼éug─ů Sklepu za pomoc─ů poczty elektronicznej na adres: sklep@teatea.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 858 22 09.

 

Czas realizacji zamówienia

 

12. Przy ka┼╝dym towarze podany jest, obejmuj─ůcy dni robocze, czas przygotowania towaru do wysy┼éki (czas od przyj─Öcia zamówienia do realizacji do przekazania przesy┼éki przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu dostaw─Ö). W przypadku zamówienia towarów o ró┼╝nym czasie przygotowania towaru do wysy┼éki, przekazanie przesy┼éki (zawieraj─ůcej wszystkie zamówione towary) przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu dostaw─Ö nast─Öpuje w czasie okre┼Ťlonym dla towaru o najd┼éu┼╝szym czasie jego przygotowania do wysy┼éki.

 

13. Dostawa przesyłki następuje w terminie:

 

a)      do dwóch dni roboczych od dnia przekazania przesy┼éki przez Sklep przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu dostaw─Ö, w przypadku wys┼éania przesy┼éki poczt─ů kuriersk─ů,

 

b)      do pi─Öciu dni roboczych od dnia przekazania przesy┼éki przez Sklep przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu dostaw─Ö, w przypadku wys┼éania przesy┼éki Poczt─ů Polsk─ů.  

 

14. Sklep ma obowi─ůzek dostarczy─ç towar bez wad. Klient odbieraj─ůc przesy┼ék─Ö powinien sprawdzi─ç jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nale┼╝y – w obecno┼Ťci kuriera lub pracownika poczty – sporz─ůdzi─ç protokó┼é szkody, który jest niezb─Ödny do rozpatrywania reklamacji. W przypadku braku w/w dokumentów reklamacja nie b─Ödzie rozpatrywana.

 

Niemo┼╝no┼Ť─ç realizacji zamówienia

 

15. W przypadku niemo┼╝no┼Ťci realizacji zamówienia z tego powodu, ┼╝e zamówiony towar nie jest dost─Öpny, Sklep niezw┼éocznie zawiadamia Klienta (poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci na adres e-mail podany przez Klienta) o niemo┼╝no┼Ťci realizacji zamówienia i zwraca ca┼é─ů otrzyman─ů od Klienta sum─Ö pieni─Ö┼╝n─ů.

 

Odst─ůpienie od umowy

 

16. Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, dokonuj─ůcy zakupu towaru w celu niezwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio z Jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů (zwany dalej Konsumentem), mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie czternastu dni od dnia odebrania przesy┼éki. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy zostanie dostarczony Klientowi wraz z przesy┼ék─ů zawieraj─ůc─ů zamówiony towar.  

 

17. Otrzymany przez Konsumenta towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu.

 

18. Otrzymany przez Konsumenta towar podlega zwrotowi niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni od dnia odst─ůpienia od umowy na adres: Tea&Tea Ewa Skusiewicz, ul. ┼Üw. Bonifacego 92 lok. 13, 02-940 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie przez Konsumenta towaru przed jego up┼éywem.

 

19. Sklep dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta nale┼╝no┼Ťci niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.

 

20. Prawo odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1)  o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

5)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;

7)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;

8)    w której konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi;

13)  o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.

 

Reklamacje

 

21. Konsument ma prawo do z┼éo┼╝enia reklamacji w ci─ůgu dwóch lat od dnia odebrania towaru, je┼╝eli w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie zawiadomienia przed jego up┼éywem na adres: Tea&Tea Ewa Skusiewicz, ul. ┼Üw. Bonifacego 92 lok. 13, 02-940 Warszawa.

 

22. Sklep w terminie 14 dni ustosunkuje si─Ö do reklamacji Konsumenta.

 

23. W przypadku niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů Konsument mo┼╝e:

 

a)      ┼╝─ůda─ç wymiany towaru na wolny od wad albo usuni─Öcia wady. Sklep mo┼╝e odmówi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Konsumenta, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo w porównaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych kosztów,

 

b)      z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy, chyba ┼╝e Sklep niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wad─Ö usunie. Konsument mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez Sklep usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie towaru do zgodno┼Ťci z umow─ů w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe lub wymaga┼éoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 

24. Konsument nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada towaru jest nieistotna.

 

Dane osobowe Klienta

 

25. Uzyskane dane osobowe Klienta b─Öd─ů przetwarzane przez Sklep zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926) w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient ma prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

26. Klient mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej. 

 

Pliki cookie

 

27. Sklep u┼╝ywa plików cookie w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa i wysokiego poziomu obs┼éugi Klientów. Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili samodzielnie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plików cookie, okre┼Ťli─ç warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki cookie do swojego urz─ůdzenia za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi.

 

Informacje dodatkowe

 

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególno┼Ťci: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1370 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

 

29. Wszelkie promocje nie ┼é─ůcz─ů si─Ö.